شرکت تعاونی سفینه جنوب
تولید پرورش میگو متراکم
تماس با ما

آدرس: بوشهر، خیابان 

تلفن : ۵