شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
مزایای بازیافت کشتی در چین و ترکیه [۱۳۹۴-۱۲-۱۹] [مطالب]