شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
تعمیر و نگهداری کشتی [۱۳۸۹-۰۵-۱۶] [مطالب]