شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
شنبه 09 مهر 1390
0
کشتی سازی
 
سکو
سکو
کشتی
کشتی
تعمیر
تعمیر
فلزی
فلزی
کشتی
کشتی
کشتی فلزی
کشتی فلزی
کشتی و شناور
کشتی و شناور
فلزی
فلزی
آب اندازی یدک کش
آب اندازی یدک کش
یدک کش 2600 اسب بخار
یدک کش 2600 اسب بخار
لندینگ کرافت 1000
لندینگ کرافت  1000
شناور فلزی
شناور فلزی
فلزی
فلزی
لندینگ کرافت
لندینگ کرافت