شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
پنجشنبه 25 شهريور 1389
0
مهندس افشین روغنی
مهندس افشین روغنی


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن ،  مهندس علی اکبر محرابیان در متن این حکم انتصابی آورده است : به استناد به تصویب نامه شماره 24447/44518 مورخه 5/2/1389 هیات وزیران مبنی بر تشکیل ستادی به منظور حل سریعتر مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی و شهرکهای صنعتی به ریاست اینجانب ، جنابعالی به عنوان دبیر ستاد منصوب می شوید.
وی تصریح کرده است : انتظار می رود تا با حفظ وحدت رویه ، نسبت به شناسایی موانع و مشکلات در عرصه های صنعتی و معدنی کشور ( با تاکید بر امور خرد ) پیگیری امور ، تشکیل جلسات تخصصی و اصلی و هماهنگی با سایر اعضای ستاد درانجام ماموریت محوله اهتمام نمایید.
گفتنی است : " مهندس افشین روغنی " هم اکنون معاون وزیر صنایع و معادن در امور صنایع و اقتصادی می باشد.