شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
یکشنبه 08 خرداد 1390
0
پروژه های اجراشده

 

 طراحی و تولید شناور های فلزی با ظرفیت 1000 تا 5000 DWT و 2600 تا   5000 اسب بخار

طراحی 3 فروند جک بارج برای حوزه گازی جنوب کشور