شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
یکشنبه 08 خرداد 1390
1
خدمات پس از فروش
 بازدید و بررسی

  -        بازدید و بررسی بدنه های زیر آبی، پروانه و ساختمان کل کشی

  -        بازدید و بررسی امکانات مخابراتی وسایل کمک ناوبری، عمق یاب، قطب نما و غیره

  -        بازدید و بررسی ایمنی و کنترل صدمات (وسائل آتش نشانی و غیره)

  -        بازدید و بررسی وسائل و امکانات نجات در دریا (قایق نجات بادی، جلیقه نجات، فشفشه ها، منور ها، فرستنده های SART، EPRIB)

  -        بازدید و بررسی موتور، مخازن، جرثقیل، امکانات رانش و کنترل هدایت کشتی

  -        بازدید و بررسی چراغهای راه (ناوبری و عملیاتی) طنابها و استانداردهای آنها

  -        بازدید و بررسی امکانات تدارکاتی 

تعمیرات، تامین و نگهداری

  -      داکینگ کشتی ها و شناورهای دریایی تا DWT 5000

  -      تعمیر انواع کشتی و شناور دریایی درون آب و خارج از آب

  -       تامین قطعات و تعمیرات موتور، ژنراتورها و سایر دستگاههای رانش کشتی

  -       تامین سرویس وسائل کمک ناوبری، رادیوئی و مخابراتی، چراغهای راه و عملیاتی

  -       تامین وسائل مورد نیاز کشتی از قبیل قرقره، طناب، تور حمل کالا، شاکل، ابزار های مورد نیاز و غیره

  -       تعمیرات موتور، ژنراتور، بدنه های روی آبی، زیر آبی و حوضچه خشک