شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
شنبه 16 مرداد 1389
0
تعمیر و نگهداری کشتی
تعمیر و نگهداری کشتی


تعمیر و نگهداری به موقع کشتی باعث افزایش ارزش و عمر آن می شود.هرچه تعمیرات و رسیدگی به آن کمتر باشدکشتی به سمت فرسوده شدن سوق پیدا می کند.شرایط محیطی کشتی ،نوع بار ،خسارتهای احتمالی هنگام تخلیه و بار گیری عمر کشتی را کاهش می دهدو سرعت فرسودگی را بالا می برد.

با توجه به بازرسی سالیانه کشتیها و قوانین و مقرراتی که هر روز سخت تر می شوند کشتی همواره باید به طور منظم کار کندو از لحاظ ایمنی و محیط زیست مشکلی نداشته باشد.کشتیها پس از بازرسی اگر ایرادی داشته باشندکه بتوان بر روی آب آن را برطرف نمود باید انجام شود،در غیر اینصورت باید به ساحل منتقل شده و تعمیرات اساسی روی آن صورت گیرد.به طور کلی کشتیهای با کمتر از 15 سال کارکرد باید هر 5 سال از آب بیرون آورده شده و تعمیر کلی شوند،این روند برای کشتیهای بیشتر از 15 سال کارکرد هر دو سال یکبار می باشد.

عرضه خدمات کشتی در سیستم تعمیرات کشتی و بازاریابی آن بسیار مهم است.

تعمیرو نگهداری کشتی 5 برابر صنعت خودروسازی اشتغالزا می باشد.تعمیر کشتی در داخل کشور صد در صد به نفع کشتیرانی خواهد بود.اگر تعمیر در داخل انجام گیرد به ازاء هر نفر در بخش تعمیرات 4 نفر هم در خارج از کارگاه جهت فراهم آوردن امکانات لازم جهت تعمیر به کار مشغول می شوند.

بنابراین تعمیرات کشتی یک زنجیره افزوده دارد که می تواند در منطقه جنوب کشور تحول ایجاد کند. جایگاه ایران از نظر جغرافیایی و مسیر کشتیها بسیار بهتر از کشتیهای منطقه است ، ولی با توجه به این جایگاه از بازار این محصول فاصله زیادی داریم پس این شرکت با هدف خود کفایی کشور در این صنعت قدم بر میدارد و با اتکا به تمامی متخصصا ن خود و موقعیت عالی جغرافیایی کشور عزیزمان تلاش دارد تا گوی رقابت را از دیگر شرکتهای کشور های حاشیه خلیج همیشه فارس برباید و در مرحله بعد با گامی بلند ناوگان دیگر کشورها را برای ارایه خدمات بهتر به منطقه دعوت نماید.

خدمات پس از فروش
بازدید و بررسی

·        بازدید و بررسی بدنه های زیر آبی، پروانه و ساختمان کل کشی

·        بازدید و بررسی امکانات مخابراتی وسایل کمک ناوبری، عمق یاب، قطب نما و غیره

·        بازدید و بررسی ایمنی و کنترل صدمات (وسائل آتش نشانی و غیره)

·        بازدید و بررسی وسائل و امکانات نجات در دریا (قایق نجات بادی، جلیقه نجات، فشفشه ها، منور ها، فرستنده های SART، EPRIB)

·        بازدید و بررسی موتور، مخازن، جرثقیل، امکانات رانش و کنترل هدایت کشتی

·        بازدید و بررسی چراغهای راه (ناوبری و عملیاتی) طنابها و استانداردهای آنها

·        بازدید و بررسی امکانات تدارکاتی

تعمیرات، تامین و نگهداری

·        داکینگ کشتی ها و شناورهای دریایی تا DWT 5000

·        تعمیر انواع کشتی و شناور دریایی درون آب و خارج از آب

·        تامین قطعات و تعمیرات موتور، ژنراتورها و سایر دستگاههای رانش کشتی

·        تامین سرویس وسائل کمک ناوبری، رادیوئی و مخابراتی، چراغهای راه و عملیاتی

·        تامین وسائل مورد نیاز کشتی از قبیل قرقره، طناب، تور حمل کالا، شاکل، ابزار های مورد نیاز و غیره

·        تعمیرات موتور، ژنراتور، بدنه های روی آبی، زیر آبی و حوضچه خشک