شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی

آدرس: بوشهر، خیابان 

تلفن : ۵

تماس با ما