شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهارنظری در خصوص اتصال استان فارس به دریا نداشته است
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار نظری در خصوص اتصال استان فارس به دریا نداشته است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهارنظری در خصوص اتصال استان فارس به دریا نداشته است