شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
ناوگان کشتی های کانتینری با سایز متوسط منقضی می شود
در بخش ناوگان کشتی های کانتینری با سایز متوسط تنها دو فروندکشتی کانتینری با ظرفیت بین چهار الی ده هزار TEU در دفتر سفارش اخیر به ثبت رسیده است
ناوگان کشتی های کانتینری با سایز متوسط منقضی می شود

تمرکز بر سفارش ساخت کشتی های کانتینری بزرگ منجر به کمبود کشتی های کانتینری سایز متوسط خواهد شد، در حال حاضر تنها دو فروند کشتی کانتینری سایز متوسط در دفتر سفارش  دیده می شود، این مسئله  عدم توازن در ناوگان کشتیرانی کانتینری  را به همراه خواهد داشت.
این گزارش ادامه داد: عرضه کشتی کانتینری پا را فراتر از تقاضا در ماههای باقیمانده سال جاری میلادی خواهد گذاشت، اما کمبود سفارش ها بدان معنی است که بازار شیب معکوسی را  در سال های 2019 الی 2020 خواهد پیمود.
"Jesper Kjaedegaard" معتقداست، با توجه به اینکه سفارش های قبلی تحویل داده شدند، رشد تقاضا از رشد عرضه در سال جاری میلادی پیشی خواهد گرفت. اما انتظار می رود در بازه زمانی  2019 الی 2020 برای نخستین بار پس از سال ها  ظرفیت عقب تر از تقاضا گام بردارد.
لازم به ذکر است: در دفتر سفارش اخیر 83 درصد از شناورها ظرفیت ده هزار TEU یا بیشتر را دارند، اما در بخش کشتی کانتینری با سایز متوسط چهار هزار الی ده هزار TEU تنها دو فروند شناور در دفتر سفارش دیده می شود.
نکته قابل توجه اینکه در میان 15 خط کشتیرانی برتر دنیا که در مجموع یک هزار و 500 فروند شناور را در اختیار دارند، هیچ گونه سفارشی برای شناورهای سایز متوسط وجود ندارد. تاحدی می توان ورشکستگی سیستم مالی KG آلمان را عامل این مسئله دانست. چرا که سیستم مذکور به طور سنتی در سفارش و ساخت شناورهای سایز متوسط مشارکت عمده ای داشته است.
از سوی دیگر به دنبال قوانین جدید آیمو برای استفاده از سوخت با سولفور تا سقف نیم درصد کشتی های قدیمی روانه یاردهای اوراق خواهند شد.
Kjaedegaard می گوید: تاثیر هر گونه کمبودی در بخش کشتیهای با سایز متوسط ماورای خطوط کشتیرانی حس  می شود  و جابه جایی بندر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به عبارت دیگر خطوط کشتیرانی مجبور خواهند بود بنادری که قادر به پذیرش کشتی های بزرگتر نیستند را انتخاب نکنند، البته در صورتی که این خطوط کشتی های کوچکتر برای پهلوگیری در این بنادر  را در اختیار نداشته باشند.