شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
فعال شدن سیستم بانکی جهت فاینانس صنایع دریایی
فعال شدن سیستم بانکی جهت فاینانس صنایع دریایی  سریعترین راه توسعه صنعت کشتی سازی کشور فعال شدن سیستم بانکی با ایجاد بانک تخصصی دریایی به منظور ارائه فاینانس به بهره وران و کشتی سازان است. 
به گزارش خبرنگار اعزامی مانا به کیش ، معاون فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب در کمیته کشتی سازی سیزدهمین همایش صنایع دریایی گفت : تنها و سریعترین راه توسعه صنعت کشتی سازی کشور فعال شدن فاینانس سیستم بانکی به منظور تکمیل پروژه های ساخت کشتی است. 
مهندس قاسم نبی پور ادامه داد : بیش از 90 درصد وام ساخت کشتی در دنیا از طریق بانکها اعطا شده که به محض اتمام مراحل ساخت به منظور باز پرداخت وام ها این کشتی ها در رهن بانک قرار می گیرند. 
وی گفت :در ایران نیز تامین فاینانس از مهمترین شروط اصلی در پروژه های ساخت کشتی توسط کشتی داران است . 
معاون فنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت : پیشنهاد ما این است بانک مرکزی با فراهم کردن شرایط ارائه فاینانس به کشتی سازان و کشتی داران به منظور تکمیل پروژه ها ، به رشد این صنعت کمک کند .