شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
سهم صندوق صنایع دریایی از بودجه 91 چیست؟
در لایجه بودجه سال 91 کل کشور، حدود نیمی از سرمایه اولیه صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی پیش‏بینی شده و تلاش‏ها برای افزایش این رقم ادامه دارد.
سهم صندوق صنایع دریایی از بودجه 91 چیست؟ ه گزارش خبرنگار مارین نیوز، سرمایه اولیه صندوق حمایت از صنایع دریایی طبق قانون 40 میلیارد تومان است که 20 میلیارد تومان از این رقم در بودجه تقدیمی دولت به مجلس در سال 91 دیده شده است.

پیش از این و در سال 90 نیز مبلغ 5 میلیارد تومان از سرمایه اولیه تخصیص یافته بود.

این در حالی است که مسؤولان شورایعالی صنایع دریایی خواستار تعریف ردیف اختصاصی برای بودجه صندوق حمایت از صنایع دریایی هستند تا به شکل سالانه امکان تخصیص اعتبار و افزایش آن در قالب اعتبارات عمرانی دولت وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، دکتر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که دبیری شورایعالی صنایع دریایی را نیز برعهده دارد؛ رایزنی‏هایی را با مجلس و معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری برای افزایش رقم سرمایه اولیه در جریان بررسی لایحه آغاز کرده است.

همچنین، در بخش تملک دارایی‏های بودجه سال 91 منابعی برای صندوق حمایت از صنایع دریایی دیده شده است. این رقم معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکت‏های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) خواهد بود که طبق تبصره 3 ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش‏بینی و به صندوق پرداخت می‏شود.

از سوی دیگر، معافیت‏های مالیاتی موضوع مواد دو و سه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در بودجه 91 پیش‏بینی شده است.

طبق ماده 2 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‏شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند؛ از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره‏شده در بودجه سنواتی دولت پیش‏بینی و پرداخت نماید.

طبق ماده 3 این قانون نیز، دولت مکلف است از محل وجوه اداره‏شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه‏بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر می‏باشند و توسط کشتی‏سازهای داخلی تعمیر دوره‏ای می‏شوند، معادل مالیات بردرآمد پرداختی همان سال را بعنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

در این میان، بخش مهمی از منابع صندوق حمایت از صنایع دریایی که باید از سوی شرکت‏های وابسته به وزارت نفت تأمین شود؛ علیرغم جلسات و پیگیری‏های مکرر با مقاومت وزارت نفت در بودجه 91 لحاظ نشده است.

طبق تبصره 3 ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‏شود؛ به حساب صندوق واریز می‏گردد.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت اجرا شدن این ماده، بیش از 80 میلیارد تومان باید از سوی وزارت نفت به صندوق صنایع دریایی واریز شود.