شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
سریال سفارش ساخت کشتی ارزش دوباره دیدن را دارد
اگرچه سطح فعالیت بازار سفارش ساخت شناور از لحاظ تاریخی هم چنان پایین است، اما در مقایسه با رکود شدید بازار سال گذشته، می توان گفت بازار ساخت شناور در ماههای اخیر مسیر خود را در تغییر داده است.
سریال سفارش ساخت کشتی ارزش دوباره دیدن را دارد

سریال سفارش ساخت کشتی ارزش دوباره دیدن را دارد سریال سفارش ساخت کشتی ارزش دوباره دیدن را دارد اگرچه سطح فعالیت بازار سفارش ساخت شناور از لحاظ تاریخی هم چنان پایین است، اما در مقایسه با رکود شدید بازار سال گذشته، می توان گفت بازار ساخت شناور در ماههای اخیر مسیر خود را در تغییر داده است. به گزارش گروه بین الملل مانا، کلارکسونز در تحلیلی با اشاره به اینکه سال ۲۰۱۶ پایین ترین میزان حجم سفارش ساخت شناورهای جدید طی ۳۰ سال گذشته را تجربه کرد، نوشت: دیگر نمی توان به ناظران بازار ساخت کشتی خرده گرفت که چرا در آمار و ارقام های کل سال، رصد دقیق هر ماه برای یافتن سرنخی از بهبود دیده نمی شود، بلکه باید باید چشم بر این اغماض آنان بست، حتی می توان این رفتار ناظران را در ماههای نخست سال جاری میلادی نیز توجیه کرد، اما با شکل گیری تمایل مثبت تری در بازار، آنچه در ماههای اخیر شاهد آن هستیم، روند فزاینده صعودی سفارش ساخت است. حرکت در مسیری مشابه در ادامه این گزارش آمده است علیرغم اینکه تعداد سفارش ساخت کشتی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با ۲۴۸ فروند نسبت به ۲۰۰ فروند در مدت مشابه سال گذشته، روند افزایشی را نشان می دهد، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که در سال گذشته، رکود شدیدی بر بازار سفارش ساخت سایه انداخته بود و از نظر تاریخی بدترین سال طی ۳۰ سال گذشته قلمداد می شود، تعداد بیشتر سفارش در چهار ماه نخست سال جاری میلادی جای خوشحالی ندارد و حتی می توان به این باور رسید که ۲۰۱۶ و این بخش از ۲۰۱۷ در مسیر مشابه و خیلی نزدیک بهم حرکت کردند. این گزارش در ادامه با اشاره به افت ظرفیت DWT در چهار ماه نخست سال جاری میلادی نوشت: ظرفیت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار DWT سفارش ساخت از ابتدای ماه ژانویه تا آوریل سال جاری میلادی سطح پایین تری از ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار DWT مدت مشابه سال گذشته را نشان داد. با نگاهی بر آمار و ارقام مربوط به تناژ خالص و ارزش سفارشات نیز می توان تنها بهبود محدودی را از لحاظ عددی مشاهده کرد، به طوری که ظرفیت میزان سفارشات در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۷ از لحاظ تناژ خالص، پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن برآورد شده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است، افزون بر این، ارزش میزان سفارشات در چهار ماه نخست سال جاری به ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ میلیون و ۷۰۰ میلیون دلار گزارش شده است، بنابراین می توان گفت، رشد فاحشی در این بخش از سال جاری میلادی رخ نداده است. حرکت در مسیری متفاوت شرایط بازار سفارش ساخت کشتی در پنج ماه بعدی سال جاری میلادی ( می- سپتامبر) به واقع ارزش این را دارد که سر را برگردانیم و سیری را که طی شد، دوباره مرور کنیم. در مجموع، سفارش ساخت در فواصل ماه های ژانویه الی آگوست سال جاری میلادی به ۵۷۳ فروند رسید.(بر اساس آخرین گزارشات ممکن است از این رقم نیز فرارتر رود). پس از فرارسیدن فصل بهار، روند سفارش ساخت شناور مسیر متفاوتی نسبت به سال ۲۰۱۶ را در پیش گرفت. به طوری که از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای میزان کل سفارشات به ۴۶۵ فروند رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۶ فروند شناور بیشتر سفارش داده شد. افزون بر این، همانطور که اشاره شد، در نه ماه نخست سال جاری میلادی سفارش ساخت تعداد ۵۷۳ فروند به ثبت رسید که نسبت به ۴۳۸ فروند مدت مشابه سال گذشته، ۱۳۵ فروند افزایش را نشان می دهد. ناگفته نماند، طی ۱۲ ماه سال گذشته، کل سفارش ساخت شناور ۵۸۸ فروند بوده است. آمارها و ارقام از لحاظ DWT، تناژ خالص و ارزش سفارش ها نیز حکایت از روند بسیار مثبتی دارد. به طوری که در نه ماه نخست سال جاری میلادی ظرفیت شناور از لحاظ DWT به ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار DWT رسید که نسبت به کل ظرفیت DWT سال گذشته، رشد ۵۳ درصدی را به نمایش می گذارد. از لحاظ تناژ خالص و ارزش سفارش نیز داستان به همین شکل روایت شد، به طوری که در نه ماه نخست سال جاری میلادی به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن رسید که نسبت به کل سال گذشته، رشد ۲۴ درصدی را به همراه داشت. ارزش سفارش ساخت نیز در نه ماه نخست سال جاری میلادی به ۴۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به کل سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت. این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که اگر چه تفاوت درصدها بزرگ به نظر می رسد و می توان فکر کرد که بهبود قابل توجهی رخ داده، اما خود پیکره سفارش ها در سال جاری بسیار ضعیف بوده است. با وجود این اوصاف، گرچه سطح فعالیت بازار سفارش ساخت شناور از لحاظ تاریخی هم چنان پایین است، اما در مقایسه با رکود شدید بازار سال گذشته، می توان گفت بازار ساخت شناور در ماههای اخیر مسیر خود را در تغییر داده است. رشد سفارش شرایط بهبود بازار در برخی از بخش ها و تمایل مثبت تر حاکم بر بسیاری از بخش های صنعت کشتیرانی قطعا به کمک بازار ساخت شناور آمده اند. در نه ماه نخست سال جاری میلادی، ۵۴ فروند تانکر حمل نفت خام بیشتر ( از مجموع ۱۷۰ فروند) نسبت به مدت مشابه سال گذشته سفارش داده شده است، افزون بر این، در مدت زمان ذکر شده سال جاری میلادی، سفارش ساخت ۱۰۰ فروند فله بر بیشتر( از مجموع ۱۵۰ فروند) نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید. در این میان یاردهای کره جنوبی گوی سبقت را با دریافت سفارش ساخت ۱۳۳ فروند ربوده اند. بنابراین پس از ماههای نخست سال جاری میلادی، زمانی که فعالیت بازار سفارش ساخت شناور به نظر می رسید جای پای نزدیکی به عملکرد خیلی ضعیف سال گذشته دارد، اما بهبود حجم فعالیت درماههای اخیر حکایت از این دارد که بازار مسیر دیگری را برگزیده است، اما از سوی دیگر بر این واقعیت نمی توان چشم پوشید که در مجموع سطح سفارشات محدود است.

0
 محبوب کردن