شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
رئیس هیئت‌ مدیره اتحادیه صیادی‌ های چابهار و کنارک گفت: حمله‌ های متعدد دزدان دریایی به لنج‌ های فراساحل ایران، صنعت لنج و لنج‌ سازی را ورشکسته کرده و موجب بیکاری هزاران نفر شده است.
نیروگاه خورشیدی شناور بر آب یک مگاواتی، نخستین بار در کشور با هدف تولید انرژی الکتریکی پاک، کاهش آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تبخیر سطحی دریاچه آب صنعتی، در مساحت ۱۵ هزار مترمربع با سرمایه ‌بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان، نصب و بهره برداری خواهد شد.
رئیس هیئت‌ مدیره اتحادیه صیادی‌ های چابهار و کنارک گفت: حمله‌ های متعدد دزدان دریایی به لنج‌ های فراساحل ایران، صنعت لنج و لنج‌ سازی را ورشکسته کرده و موجب بیکاری هزاران نفر شده است.