شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
توانمندی‌های حمل و نقل دریایی می‌تواند راهی برای برون رفت از مشکلات باشد
نایب رئیس اول مجلس گفت: با نگاه به توانمندی‌هایمان در زمینه دریا می‌تواند نکته مثبتی در برون رفت مشکلات باشد.