شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
با حضور مهندس ماشاء اله عظیمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون،
بانک توسعه تعاون یک بانک دولتی با کارکرد چند وظیفه ای است
با حضور مهندس ماشاء اله عظیمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون، ماشاء اله عظیمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون با حضور در پانل تخصصی همایش با عنوان بیمه و بانک سرمایه گذاری در ایران اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با تکیه بر رسالت اصلی خود و در چارچوب قانون سیاست های ابلاغی اصل 44 یک بانک دولتی با کارکرد چند وظیفه ای است. وی در همین رابطه افزود: این بانک قادر است در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا و بر اساس اساسنامه خود تا هفتاد درصد از منابع اعتباری خود را در جهت تقویت و توسعه فعالیت تشکل های تعاونی فعال در بخش های مختلف اقتصادی تزریق نماید و سی درصد دیگر از منابع اعتباری خود را به فعالین اقتصادی غیر تعاونی ارائه دهد. عظیمی اضافه کرد: بخش های اقتصادی مسکن و عمران، کشاورزی، صادرات، خدمات و بازرگانی از مهم ترین حوزه های فعالیت این بانک برای پرداخت تسهیلات اعتباری به صورت سرمایه در گردش ، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شمار می آید. وی جامعیت بانک توسعه تعاون را بعنوان یکی از مهم ترین ویژگی های قابل توجه در عرصه خدمات رسانی بانکی خواند و در این رابطه گفت: انعقاد ده ها تفاهم نامه ملی و استانی با موسسات ، بانک ها، اتحادیه های سراسری و شرکت های تعاونی فراگیر با هدف استفاده از توان و ظرفیت بالقوه آنها در جهت تسهیل و تسریع فرایند خدمات رسانی به تعاونیها در زمره عوامل موثر در جامعیت بانک توسعه تعاون قلمداد می گردد. مدیر عامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: پراکندگی شعب بانک در اقصا نقاط کشور با هدف بهره گیری مناسب از مزیت های نسبی اقتصاد و ظرفیت های اشتغال زایی فعالیت اقتصادی تعاون در سراسر کشور از جمله موارد دیگر جامعیت این بانک در عرصه خدمات رسانی تلقی می گردد. عظیمی همچنین گفت: هم اکنون تعداد یکصد و شصت هزار تعاونی و تعداد 42 اتحادیه تخصصی در سراسر کشور فعالیت می نمایند و بانک توسعه تعاون با افزایش بیش از پیش توان وام دهی قادر است روند خدمات رسانی اعتباری خود را در قالب پرداخت تسهیلات کارگشا به خانواده بزرگ تعاون تداوم بخشد. گفتنی است پانل تخصصی بیمه و بانک همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در ایران با حضور ماشاء اله عظیمی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون، خالد خلفا رئیس بخش تشویق سرمایه گذاری و کمک های فنی بانک توسعه اسلامی و سایر مسئولین اقتصادی کشور برگزار شد.