شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
2
بازدید جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری کشتی سازی شهاب سفینه جنوب و تلاش بندر
بازدید دیروز معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری و مدیر کل زحمت کش استان بوشهر جناب آقای پناه و مدیر کل امور روستایی جناب آقای بهرام نکیسا و با همراهی بخشداری دلوار جناب آقای درویشی و جناب آقای رستمی مدیر کل تعاونی توزیعی و خانم کیوانی فر رییس اداره توسعه تعاونی ها از شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر و ( داکینگ شناورهای فلزی تا آبخور ۳.۶۰ شهاب سفینه جنوب بندر عامری )
بازدید جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری کشتی سازی شهاب سفینه جنوب و تلاش بندر

بازدید دیروز معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر سید حمید کلانتری و مدیر کل زحمت کش  استان بوشهر جناب آقای پناه و مدیر کل امور روستایی جناب آقای بهرام نکیسا و با همراهی بخشداری دلوار جناب آقای درویشی و جناب آقای رستمی مدیر کل تعاونی توزیعی و خانم کیوانی فر  رییس اداره توسعه تعاونی ها از شرکت تعاونی کشتی سازی تلاش بندر و ( داکینگ شناورهای فلزی تا آبخور ۳.۶۰ شهاب سفینه جنوب بندر عامری )