شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی 24 و 25 مهرماه برگزار می شود
دبیر همایش ملی تعاون و کارآفرینی گفت: توجه به کارآفرینی و توسعه گام مثبتی در جهت افزایش منابع ملی ، کاهش نرخ بیکاری، تعادل ساختاری و توسعه همه جانبه در جامعه است. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون دکتر ثمری خاطر نشان کرد بخش تعاون می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین نهادها باتوجه به سیاست‌های اصل 44 روحیه کارآفرینی را ترویج نماید .
اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی 24 و 25 مهرماه برگزار می شود وی ادامه داد: به همین مناسبت اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی توسط وزارت تعاون و با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و سازمان پژوهشهای علمی – صنعتی ایران  در تاریخ 24 و 25 مهرماه در دانشگاه تهران برگزار می گردد.

 دکتر ثمری محورهای  این همایش را تعاون و آموزش کارآفرینی،  کارآفرینی تعاونی در دانشگاهها،  تعاون و کارآفرینی اجتماعی ، کارآفرینی و خوشه های تعاونی، کارآفرینان و موفقیت تعاونیها، کارآفرینی و تعاونیها در بخش کشاورزی و روستایی، مطالعات موردی در کارآفرینی تعاونیها، کارآفرینی تعاونیها و مباحث اقتصادی عنوان کرد.

گفتنی است این همایش دوروزه  با حضور اساتید، دانشجویان، کارآفرینان و جمع کثیری از فرهیختگان برگزار می شود و بالغ بر 140 مقاله در بخشهای سخنرانی و پوستر آن ارائه خواهد شد.