شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
افق تامین آب شرب بوشهر از دریا ۴۵ درصد است
بوشهر مدیرعامل آب منطقه ای استان بوشهر گفت: نمک زدایی و شیرین سازی آب دریا از برنامه های سازگاری با کم آبی و راهکارهای جبران و تولید آب بیشتر است که تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل ۳۰ درصد و افق ۱۴۰۴ حدود ۴۵ درصد آب شرب این استان باید از دریا تامین شود.
افق تامین آب شرب بوشهر از دریا ۴۵ درصد است