شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
از تعاونیهای برتر و نمونه استان بوشهر تقدیر شد
همزمان با هفته تعاون و برگزاری همایش تعاون ، اصل 44 و اصلاح الگوی مصرف از تعاونیهای نمونه و برتر تقدیر بعمل آمد .