شرکت تعاونی کشتی سازی سفینه جنوب
ساخت وتعمیر انوع شناورهای دریایی
0
آمادگی دفتر همکاری های ریاست جمهوری برای همکاری با صنایع دریایی
آمادگی دفتر همکاری های ریاست جمهوری برای همکاری با صنایع دریایی رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با بیان اینکه صنایع دریایی در سال جهاد اقتصادی نقش ویژه ای دارندگفت: باید نگاه قتصاد دانش بنیان مورد توجه فعالان این بخش قرار گیرد. 
به گزارش خبرنگاراعزامی مانا به کیش ،مهندس"حمیدرضا امیری نیا "در مراسم افتتاح سیزدهمین همایش صنایع دریایی گفت:بخش عمده ای از بازار داخلی صنایع دریایی ما در اختیار شرکتهای خارجی است گفت:دانشگاه های دریایی ما نیازمند حمایت بیشتر صنایع هستند تا بتوانند نیاز این بخش را تامین کنند . 
وی نبود آزمایسگاه دریایی ،دفاتر دریایی و اتحادیه سازنندگان و تامین کنندگان مواد و تجهیزات دریایی را از مشکلات عمده این بخش عنوان کرد و خواستار فعالیت بخش خصوصی در این حوزه ها شد . 
رییس مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریسات جمهوری به لزوم تدویت سند تکمیلی دریا و صنعت دریایی در کشور اشاره کرد و گفت:صنایع دریایی کشور با مشکلات متعدد مواجه است که امیدواریم با اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی؛ این مشکلات برطرف شود. 
امیری نیا خواستار استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات این بخش ش و افزود:ما در مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری آماده ایم تا در خدمت خانواده دریایی کشور به حل مشکلات این حوزه از اقتصاد کشور کمک کنیم و حضور پررنگی را در این بخش داشته باشیم. 
امیری نیا برگزاری همایش هایی چون صنایع دریایی را فرصیت مناسب برای حل مشکلات این بخش عنوان کرد.